dinsdag 10 april 2012

Is een stage "werk"?

Nergens kwam ik nog een overtuigend argument tegen waarom een stage "werk" zou zijn of juist geen "werk". Bepaalde deskundige hoogleraren komen met het verhaal dat het werk is, las ik in Trouw in de column van Ephimenco. Die zullen het wel weten, denk je dan. Op de HBO-instelling waar ik gewerkt heb, was de stage een overeenkomst tussen drie partijen, met de school, de onderwijsinstelling dus, als eindverantwoordelijke, en bij mijn weten is dat nog steeds zo daar. De stage is daar duidelijk geen "werk" maar een leerfase, hoewel de stagair dingen doet die anders ook door een werknemer gedaan kunnen worden. Een stagair heeft daarin andere rechten en plichten dan een werknemer. Nu zou het kunnen zijn dat er bedrijfstakken zijn waarin de stagair wèl als werknemer wordt aangemerkt, dat komt dan tot uiting in een loon en arbeidsovereenkomst. Als die er niet zijn, ben je m.i. uitgepraat, dan is het dus ook geen "werk". Volgens Ephimenco zegt de professor in Nijmegen dat een stagair van buiten de EU een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Ik herinner mij dat die soms werden verstrekt aan buitenlandse studenten, via de werkgever, om naast hun studie wat bij te verdienen, bv. Chinese studenten in een Chinees restaurant. Maar dat is dus iets anders dan een echte stage.


Dan vers twee: waarom, als de betrokken MBO-student in Amsterdam hier illegaal is, waarom krijgt hij dan toch de kans om een opleiding te volgen, moet hij dan niet worden uitgezet? Ik had uit de krant begrepen dat zijn procedure nog niet is afgerond. In de tussentijd mag hij alleen maar onderwijs volgen, en niet werken. Degenen die zijn stage als "werk" beschouwen, en zeggen dat de wet aan hun kant staat, vinden dat hij daar mee moet stoppen, en hij dus geen diploma kan krijgen. Ephimenco is ook zo iemand, naast minister Kamp en door Ephimenco geciteerde hoogleraren.

Ik krijg de indruk dat politici en hoogleraren bevooroordeeld zijn en hun gevoelens laten meespelen in de zin van: illegale buitenlanders waarvan nog niet vaststaat of ze hier mogen blijven, moeten gewoon weg. Tenzij iemand mij duidelijk kan maken dat in dit betrokken geval  er sprake is van "werk" in de zin van werken onder een arbeidsovereenkomst, aangenomen werk, zzp of anderszins dat loon of winst oplevert (en dat ventueel "meetelt" in een opleiding en daarom"ook "stage" wordt genoemd). Waarom, o waarom, wordt door al die deskundigen hier niets over gezegd, zelfs niet door wethouder Asscher? En waarom zeggen de voorstanders van een stageverbod voor deze jongen dat een uitspraak van de Hoge Raad hier niet geldt, maar dat deze uitspraak "zeker niet voor alle stagegevallen kan gelden" maar een heel bijzonder geval is (drie weken stageduur en onbetaald). Deze deskundigen formuleren dus negatief, en zeggen niet, dat het hier om die-en-die reden niet kan opgaan. Slechts zeggen ze iets in het algemeen, in het algemeen mag je één uitspraak van de Hoge Raad niet zomaar op andere soortgelijke gevallen van toepassing verklaren. Wat is hier de ware werkelijlkheid?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten