zaterdag 11 mei 2013

Uit J.W. von Goethe: "Oost-Westelijke Divan": HEDSJRA (Eerste gedicht van de bundel)

HEDSJRA (1)

Noord en zuid en west verpletterd,
Rijk en troon en vorst verketterd,
Vlucht maar weg naar 't reine oosten
Om in vadersferen u te troosten,
Was in Chisers' bron uw zinnen (2)
Rein met zingen, drinken, minnen,

Ginds, in 't klare en in 't ware,
Wil ik duizend mensenjaren
In hun oorsprong terug weer dringen,
Waar wij nog van God ontvingen
Hemels woord in aardse talen
Zonder 't overhoop te halen.

Daar werd vaad'ren eer bewezen,
Vreemde diensten afgewezen,
Daar zie ik de jeugd mij wenken:
Groot gelovend, klein in 't denken,
Hoe belangrijk toen het woord was,
Daar 't gesproken en gehoord was.

Wil mij onder herders mengen
Die mij naar oasen brengen;
Met de karavanen lopen,
Koffie, zijde, muskus kopen;
Ieder pad wil ik betreden
In woestijn en verre steden.

Steile helling, bergravijnen,
Hafis' lied doet ze verdwijnen,
Als de gids het zingt, zo prachtig.
Op het muildier wekt het krachtig
't Schijnen op van sterrenluchten,
Rovers doet het ijlings vluchten.

Bij het baden, bij het drinken
Hoor ik Hafis' lied'ren klinken; (3)
't Lief laat vluchtig mij onthullen
Geur en kleur van amberkrullen.
Wat de dichter dan kan fluist'ren
Doet zelfs huri's naar hem luist'ren. (4)

Wilt u hem soms dit niet gunnen,
Of zelfs twijf'len aan zijn kunnen,
Weet dan dat zijn dichterwoorden
Rond de Poort van Edes' oorden
Immer zachtjes kloppend zweven,
Talend naar het eeuwig leven.

Noten:
1. Hedsjra: In 622 moesten Mohammed en zijn volgelingen vluchten uit Mekka naar Medina. Dit werd de Hedsjra genoemd. 
2. Chiser: door de Perzische dichter Hafis (14de eeuw na C.) bezongen bewaker van de "Bron des Levens".
3. Hafis: Perzisch dichter door wie Goethe tot de Divan werd geïnspireerd.
4. Huri's: maagden in het Islamitisch paradijs.

(copyright Nederlandse vertaling: E.K. Tjallinks)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten