maandag 13 mei 2013

Uit J.W. von Goethe: "Oost-Westelijke Divan": "Aan Hafis"                           AAN HAFIS (1)

Wat ieder wil is u bekend,
Voor u is het een weten:
Want hunk'ring houdt, van troon tot tent,
Ons allen in haar keten.

Zij brengt ons wel, zij brengt ons wee,
Wie pleegt verzet daartegen?
En breekt ook één zijn nek ermee,
De ander hoopt op zegen.

Vergeef mij, meester, mijn geluk
Als ik vergeet die lessen:
Als naar haar toe mijn blik zij rukt,
Die schrijdende cipresse.

Als wortelranken sluipt haar voet,
De bodem teder strelend,
Als wolkenwind versmelt haar groet,
Mij in haar oden helend.

Dat alles houdt ons dan geboeid,
Als lok in lok verkroezelt,
Tot bruine weelde uitgegroeid,
En dan door wind verdoezeld.

Dan noopt een voorhoofd, zonneklaar,
Uw hart tot overlopen,
En in een lied, zo blij en waar,
Uw geest te laten dopen.

En als de lippen zich daarbij
Allerlieftalligst roeren,
Dan komt u los, u voelt u vrij
U in te laten snoeren.

De adem stokt door zoete druk,
De ziel in ziele vluchtend,
Vermengend geuren en geluk,
Onzichtbaar wolkeluchtend.

Maar als het al te machtig brandt,
Dan staan daar de bokalen:
Dan roert de schenker rap zijn hand, (2)
Ten eerst-, ten tweeden male.

Zijn oog leeft op, zijn hart u treft,
Wil worden uitverkoren
Om als de wijn uw geest verheft,
Haar op zijn hoogst te horen.

Voor hem ontvouwt zich ’t wereldruim
In innerlijk heil en orde,
Zijn borst zwelt op, zijn haar wordt bruin,
Hij is weer jong geworden.

Al rest u niet het kleinst geheim
Van hart- en wereldzaken,
De denker wenkt uw lieflijk rijm
Om zijn gemoed te raken.

Opdat ook troon en toevluchtsoord
Wij nooit zullen verliezen,
Geeft u de sjah een weldoend woord,
En de vizier adviezen.

Dat geeft u in uw lied vandaag,
Ook morgen zult u 't geven,
Zo antwoordt u op elke vraag
In 't ruwe, milde leven.

(1): Hafis: Perzisch dichter (1320-1389) die Goethe inspireerde tot het schrijven van de bundel waaruit dit gedicht genomen is.
(2) Doordat Hafis zo beroemd was (en nog steeds is) en zoveel verdiensten had voor Islam en dichtkunst, was hij uitgezonderd van het verbod om wijn te drinken, hem werd het oogluikend toegestaan.

Copyright Nederlandse vertaling: Erik Tjallinks.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten