zondag 20 januari 2013

De preek van Antoine Bodar in Trouw

Antoine Bodar schrijft een mooie preek in Trouw (helaas niet op Internet, je moet betalen om het te kunnen lezen). Over vertrouwdheid, over de heiligheid van God, over op zondag naar de kerk gaan, over verloren gegane rituelen. Helaas geen woord over wat ik noem de "koppelverkoop" tussen geloof en verhaal. Om in God te geloven en de echte heiligheid deelachtig te worden, moet je ook geloven in de verhalen van de bijbel en het evangelie. Je moet geloven, dat de Joden het uitverkoren volk van God waren, enkel en alleen omdat uit de Joden de Messias geboren zou gaan worden. Helaas geloven de Joden zelf dit niet, reden waarom de kerk eeuwenlang anti-semitisch is geweest. Voor het bestaan van deze zogenaamde Messias is geen enkel bewijs buiten de verhalen van het evangelie, die niet als bewijs kunnen dienen omdat het getuigenis-geschriften zijn die geen enkele twijfel toelaten. Dit zouden we allemaal weer moeten gaan geloven, zodat de kerken weer volstromen en wij gaan prijzen, belijden, smeken enz. op de manier die de kerk voorschrijft, en wij de "geloofsbelijdenis" weer elke week bevestigen, en die zulke onzin bevat zoals "het eeuwig leven", "de wederkomst van Christus, die zal oordelen de levenden en de doden", dat hij "opgestegen is ten hemel", enz. Wat moeten mensen in deze tijd met deze voorschriften, die niet meer zijn dan symbolische verhalen over de zin van het bestaan, maar geen daadwerkelijk plaatsgevonden hebbende of plaats zullen vindende feiten?

Als je de kerkgeschiedenis bekijkt (Bodar is slim genoeg om dat te doen) wat blijkt er dan? Vervolging van niet-gelovigen, anti-semitisme, hovaardij en uitbuiting, oorlog, praalzucht, naast natuurlijk de positieve kanten zoals liefdadigheid, samenlevingsopbouw en ja, het bieden van geborgenheid en vertrouwdheid. Meneer Bodar, leer nu eindelijk eens ook dat God zich uit op honderden manieren, waaronder het rooms-katholieke geloof, en dat de God van Abraham en Jezus één van de vele uitingen is, waarvan het Grote Verhaal is opgeschreven in een Heilig Boek, en dat er naast Heilige Boeken ook vele andere manieren zijn waarop je God kunt ontmoeten. Blijft u vooral geloven op uw manier, dat is niet gemakkelijk ik weet het, maar laat anderen hun manier, die ook niet makkelijk is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten